عناوین طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی پیشنهادی در بخش كشاورزي

طرح توجیهی فنی و اقتصادی پرورش شترمرغ
طرح توجیهی فنی و اقتصادی كشت گياهان گلخانه اي (خيار درختي)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی توليد كنسرو فرآورده هاي غير گوشتي
طرح توجیهی فنی و اقتصادی توليد و پرورش موز گلخانه هاي
طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث باغ پسته (200 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی زراعت گياهان علوفه اي( 200 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی زراعت گياهان علوفه اي(300 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی زراعت گياهان علوفه اي(400 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی كشت يونجه و توليد علوفه(100 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی كشت يونجه و توليد علوفه(200 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی كشت يونجه و توليد علوفه( 400 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه(صيفي جات گلخانه اي)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی خدمات مكانيزاسيون كشاورزي(به مساحت 1500 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی خدمات مكانيزاسيون كشاورزي(به مساحت 2500 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی خدمات مكانيزاسيون كشاورزي(به مساحت 4000 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث باغ زيتون(به مساحت 50 هكتار)
طرح توجیهی فنی و اقتصادی پرورش كرم ابريشم به ظرفيت 400 جعبه
طرح توجیهی فنی و اقتصادی پرورش اردك مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال
طرح توجیهی فنی و اقتصادی توليد خوراك دام به ظرفيت 24000تن
طرح توجیهی فنی و اقتصادی توليد خوراك طيور به ظرفيت 24000 تن
طرح توجیهی فنی و اقتصادی توليد ادوات كشاورزي ظرفيت 75 تن در سال

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات می باشد.

 

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.