طرح آمايش چيست؟

نوشته شده توسط Ali Ataei

تعریف طرح آمایش

منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت های متنوع استانها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیر ساختی استانهای مختلف کشور می باشد .

معرفی طرح آمایش:

نظر به تاکید ویژه مقام معظم رهبری در بیانات خود در آغاز سال 87 مبنی بر اهمیت بالای دو مشخصه پیشرفت و عدالت در توسعه کشور و همچنین عزم دولت در راستای تحقق این رسالت در برقراری تعادل و توازن منطقه ای در سرمایه گذاری های جدید، تقویت سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا، بهبود نرخ بهره وری و کاهش نرخ بیکاری و تورم در کشور، در نظر است برنامه توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی ویژه ای بر پایه آمایش و با اتکا به مزیت های نسبی ،طبیعی و منطقه ای را با فراهم سازی حمایت ها و بسترها و زیر ساخت های توسعه ای و از طریق تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری در دستور کار قرار گیرد.

اهداف طرح آمایش:

این طرح که با شعار توسعه سرمایه گذاری عدالت محور بر پایه مشارکتهای مردمی آغاز شد دارای اهداف کلانی همچون دستیابی به جایگاه برتر در منطقه در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور از نظر رشد اقتصادی و فناوری مبتنی بر قابلیت ها و مزیت های نسبی و منطقه ای،هدفمند نمودن سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی،کاهش فاصله سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی بین استانهای توسعه یافته و توسعه نیافته صنعتی،تکمیل زنجیره های تولید،توجه به استعدادها و مزیت های نسبی و منطقه ای و فراهم سازی زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد.

مزایای طرح آمایش:

الف) گسترده شدن صنعت در اقصی نقاط کشور

ب) توجه به مزیت های نسبی و خاص در مناطق مختلف کشور

پ) تکمیل زنجیره های تولید

ت) تولید متوازن و هدفمند

ث) دستیابی به اهداف صنعتی و معدنی سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

ج) افزایش مشارکت بخش خصوصی توانمند با توجه به سیاستهای کلی اصل 44

چ) صدور جوازهای تاسیس بر پایه بررسی های فنی و اقتصادی

ح) کاهش فاصله سرانه سرمایه گذاری صنعتی بین استانهای توسعه یافته و توسعه نیافته صنعتی کشور

خ) زمینه سازی برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی بویژه کشورهای مسلمان وایرانیان مقیم خارج

انواع طرح آمایش:

طرحهای ایجادی:

طرحهای ایجادی به طرحهائی اطلاق می شود که در ابتدا فاقد هرگونه پیشینه بوده و اجرای آن منتج به تولید کالای جدیدی خواهد شد.این طرحها با هماهنگی استانها و مطالعات انجام گرفته در مورد ظرفیتهای سرمایه گذاری استانها برای هر استان تعریف شده است.

طرحهای نیمه تمام:

به طرح هائی اطلاق می گردد که بخشهائی از مراحل اجرائی طرح انجام پذیرفته و بنا به دلایلی که از جمله مهمترین آنها عدم تامین مالی و عدم توان فنی و اجرایی متقاضی می باشد، طبق برنامه زمانبندی طرح به مرحله بهره برداری نرسیده و تکمیل و بهره برداری از آن نیاز به احراز توجیه پذیری طرح و تامین مالی خواهد داشت.

سرمایه در گردش:

منظور تامین دارائیهای جاری مورد نیاز متقاضی جهت بهره برداری مطلوب از واحد صنعتی فعال از طریق تامین مالی کوتاه مدت،متناسب با یک دوره تولید خواهد بود. طرح های بازسازی و نوسازی:

به طرحهائی اطلاق می شود که دارای سابقه فعالیت بوده و بدلایل متعددی از جمله عدم برخورداری از دانش فنی روز، قدمت ماشین آلات و مستهلک بودن آن نیاز به باز سازی و نو سازی دارند.

راهنمای متقاضیان:

متقاضیان با توجه به نوع طرح خود میتوانند در پایگاه اینترنتی طرح آمایش صنعت و معدن ثبت نام و اطلاعات خود را وارد نمایند. راهنمایی مورد نیاز درخصوص هر نوع طرح در پایگاه مذکور قابل دسترس می باشد.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.