طرح هاي نيمه تمام

نوشته شده توسط Ali Ataei

طرح هاي نيمه تمام :

طرح های نیمه تمام به طرح هائي اطلاق مي گردد كه بخشها ئي از مراحل اجرائي آنها انجام پذيرفته و بنا به دلايلي كه از جمله مهمترين آنها عدم تأمین مالي و ناتوانی فني و اجرايي متقاضي مي باشد، طبق برنامه زمانبندي به مرحله ی بهره برداري نرسيده و تكميل و بهره برداري از آنها نياز به احراز توجيه پذيري طرح و تأمین مالي خواهد داشت.

الف)هدف

ب)تسهیلات

پ)حداقل شرايط براي تخصيص تسهيلات براي تكميل طرح هاي نيمه تمام

ت)ضوابط و نحوه پرداخت تسهيلات

ث)معیارهای گزینش طرحهای نیمه تمام

شرح فرآیند تكميل طرحهای نیمه تمام:

1)نام نویسی اینترنتی و تحویل مدارک

2)پالایش ثبت نامها و بررسی مدارک

3)بررسی طرحها در کارگروه استان و انتخاب طرحهای استانی

4)بررسي و ارزيابي مدارك و طرحهاي رسيده توسط دفتر نظارت و ارزيابي و بانك عامل

5)ارائه گزارش از نتايج ارزيابي طرحها به ستاد راهبردي و تصويب طرحها براي ارسال به بانك عامل

هدف:

هدف از ایجاد این بخش، تأمین سرمایه ی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از طرح های نیمه تمام می باشد.

تسهیلات:

براي تأمین اهداف فرایند در قالب طرح آمایش صنعت و معدن، تسهیلات زیر در نظر گرفته شده است:

بهره مندی از تسهیلات ریالی و ارزي بانکهای عامل بر اساس تفاهمنامه ی بین وزارت صنایع و معادن و بانکهای ياد شده

کمکهای مشاوره ای

حداقل شرايط براي تخصيص تسهيلات براي تكميل طرح هاي نيمه تمام:

1) داشتن حداقل 40 درصد پیشرفت فیزیکی (حتماً بندهاي 3,1و4 فرم پيشرفت فيزيكي و هزينه اي (پیوست1) تکمیل شده باشد).

2) مغایرت نداشتن پيشرفت فيزيكي طرح با پيشرفت هزینه ای آن در پیوست 1

تبصره 1

طرح هايي كه كمتر از 40 درصد پيشرفت فيزيكــي داشته اند مشروط به وجود مازاد اعتبار در فصل تكميل طرح هاي نيمه تمام كه زمان آن متعاقباً به اطلاع خواهـــد رسيد، براساس ضوابط طرح آمايش با پيشنهاد استان و موافقت كارگروه صنعت و معدن به دبيرخانه ستاد راهبردي ارسال مي گردد. 3)مطابقت داشتن طرح نيمه تمام با اولویت های صنعتی و معدنی یا اخذ مجوز اولویت خاص از دفتر برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن (فهرست اولويت هاي صنعتي و معدني در وبگاه وزارت صنایع و معادن موجود می باشد).

ضوابط و نحوه پرداخت تسهيلات :

پرداخت تسهيلات به صورت اعتبار اسنادی در نفع سازندگان ماشين آلات و يا شركت پيمانكار فني و مهندسي مي باشد. شيوه اجرا و مراحل آن طبق آيين نامه بانك عامل خواهد بود.

تبصره 2

در موارد خاص بنا به تشخیص بانک اعتبار اسنادی به نفع مجری با اخذ تعهدات مورد نیاز، قابل گشایش خواهد بود.

معیارهای گزینش طرحهای نیمه تمام:

1)امتیازات و معیارهای انتخاب بر اساس شاخصهای ذیل می باشد. امتیاز نهائی بر اساس ضرب امتیاز هر شاخص در ضریب اهمیت مشخص می شود.

سوابق مالی متقاضی

2)ميزان پيشرفت طرح

3)علت نيمه تمام ماندن طرح

4)پیش بینی زمان بهره برداري

5)ميزان اشتغال

6)دامنه فروش محصول شركت

7)اولويت هاي تكنولوژيك

8)امكان ورود رقباي جديد

9)مدت زمان شروع طرح

10)سطح تكنولوژيكي

11)نوع شركت

12)توان مديريت (سوابق تحصيلي)

13)مديريت (تجربه و سابقه كار)

14)قرارداد پیش فروش

15)درجه توسعه یافتگی شهرستان محل اجرای طرح (بر مبنای معیار بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)

بررسی سوابق مالی متقاضی در سطح اولیه به عهده دبیرخانه استانی و کارگروه استانی می باشد ولی به صورت کامل به عهده بانک عامل می باشد.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات جهت طرح هاي نيمه تمام از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.