طرح هاي بازسازي و نوسازي

نوشته شده توسط Ali Ataei

معرفي بخش بازسازی و نوسازی :

این بخش طرحهائي را در بر می گیرد كه داراي سابقه فعاليت بوده و به دلايل گوناگونی از جمله عدم برخورداري از دانش فني روز، قدمت ماشين آلات و مستهلك بودن آنها نياز به بازسازي و نوسازي دارند. در این طرح ها قرار نیست به عنوان مثال کارخانه ی جدیدی تولید شود یا ظرفیت کمی یا کيفی تولید محصول کارخانه تغییری کند بلکه هدف اصلی بهره گیری از فناوری روز و بالا بردن بهره وری در تولید است. طرح های این بخش شامل حال آن دسته از واحدهای تولیدی می شود که تولید دارند اما به دلایلی مانند قدمت، دارای بهره وری مناسب نیستند.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره جهت دريافت تسهيلات جهت بازسازي و نوسازي از شبكه بانكي كشور  می باشد.

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.