طرح های مسکن و ساختمان

نوشته شده توسط Ali Ataei

بخش ساختمان و مستغلات يكي از مهمترين بخش‌هاي اقتصادي كشور محسوب مي شود از اين رو بسياري از فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري متعلق به اين حوزه مي‌باشد به طوري كه در حدود 20 تا 30 درصد از تشكيل سرمايه كشور سالانه به اين بخش اختصاص پيدا كند.

كشور ايران جمعيتي بالغ بر 70 ميليون نفر دارد و اكثريت آن را جوانان تشكيل مي‌دهند، برآورد مي‌شود كه سالانه (تا افق 1394) حدود يك ميليون خانوار جديد تشكيل گردند، جوانان و خانوارهاي جوان ميل نهايي به مصرف بالاتري نسبت به سايرين دارند از اين رو تقاضاي كالاها و خدمات به خصوص در شهرهاي بزرگ افزايش خواهد داشت و ايجاد فضاهاي لازم جهت بهره برداري از اين فرصت‌ها بسيار حائز اهميت است.

امروزه رفتار عقلاني فعالان اقتصادي تعيين كننده ضرورت انجام مطالعات اقتصادي و امكان‌سنجي اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است. لذا مطالعات پيش سرمايه‌گذاري با استفاده از ابزارهاي علمي و همكاري متخصصين كل پروژه و توجه به داده‌هاي طرح ابعاد آتي آن را براي كارفرما و متصديان روشن خواهد نمود. تا با شناخت بازار و توجه به موضوع تقاضا، نيازمندي‌ها و گرايش‌هاي موجود بتوان وارد عرصه رقابت شد و با ارزيابي پروژه با استفاده از شاخص‌هاي اقتصادي بازده پروژه را تعيين نمود.

از اين رو هر بنگاه اقتصادي، براي بهبود عملكرد خود بلكه براي ارتقاء و تداوم فعاليت خويش، بايد تلاش كند تا با بهره‌گيري از آخرين دانش و فناوري روز و تصميم‌گيري‌هاي درس و نيز استفاده از امكانات، دارايي‌ها و منابع قابل حصول، به بالاترين اثربخشي دست يابد. منابع موجود هر سازمان نيز محدود است و سازمان‌ها ناگزير از برنامه‌ريزي موثر براي بهره‌گيري بهينه از آنها هستند. بي‌گمان، استفاده از تحليل‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري دست‌يابي به راهكارهاي مناسب براي تخصيص بهينه منابع و جهت‌گيري‌هاي صحيح سازماني را با سهولت و دقت بيشتر به دنبال خواهد داشت.

براين اساس، براي شروع هر سرمايه‌گذاري و يا طرح جديد، آنچه كه بيش از پيش از همه بايد مورد توجه قرار گيرد انجام تحليل‌ها و بررسي‌هاي دقيق و يا به عبارت ديگر امكان‌سنجي طرح است. با استفاده از مطالعات ارزيابي اقتصادي و امكان‌سنجي مي‌توان با نگاهي جامع و دقيق به منابع موجود و برنامه‌ريزي تخصيص بهينه آنها، به نتايج درخشاني از اجراي طرح دست يافت. چه آنكه، اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بدون انجام اين مطالعات، سازمان‌ها را با ريسك‌هاي بسياري روبه‌رو مي‌سازد.

در اين ميان با توجه به بالا بودن ارزش زمين به خصوص در شهرهاي بزرگ و زمانبر بودن و همچنين سرمايه‌بر بودن عمليات ساخت و ساز براي مجتمع‌هاي بزرگ، بحث ارزيابي پروژه براي ترسيم آينده در جهت بازگشت سرمايه، پيش بيني ميزان درآمدها و هزينه‌ها و ... از اهميت خاصي برخوردار خواهد بود.

اين مهم و ساير موضوعات طرح شده در اين فرآيند مورد بررسي قرار خواهند گرفت و از طريق شاخص هاي مربوطه ارائه خواهند گرديد.

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه مطالعات امکان سنجی و مشاوره در زمینه طرح های مسکن و ساختمان می باشد.

 

حوزه های فعالیت بانک طرح توجیهی ایران

طرح های کشاورزی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات کشاورزی می باشد.

طرح های معدنی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات معدنی می باشد.

طرح های توریسم و گردشگری

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید تجهیزات توریسم و گردشگری می باشد.

طرح های صنعتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی و مشاوره خرید ماشین آلات صنعتی می باشد.

طرح های بازرگانی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی بازرگانی می باشد.

طرح های خدماتی

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی خدماتی می باشد.

طرح های مسکن و ساختمان

بانک طرح توجیهی ایران آماده همکاری در زمینه تهیه طرح توجیهی مسکن و ساختمان می باشد.